Zagadnienia brzydoty i piękna w sztuce

SztukaH. Read stwierdził: "Utożsamianie sztuki i piękna jest na dnie wszystkich naszych trudności przy ocenie sztuki. Sztuka bowiem niekoniecznie jest pięknem(...)". Myśląc o dziejach sztuki, kojarzymy je w pierwszej chwili z rozwojem estetycznych form. W jak dużej mierze jednak poszukiwanie zmysłowej, wizualnej przyjemności rzeczywiście kształtowało i kształtuje historię sztuki?

Więcej…

   

Aksjologia

AksjologiaAxia - po grecku znaczy wartość, a wartość to podstawowa kategoria aksjologii, oznaczająca wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel ludzkich dążeń. Pojęcie zostało wprowadzone do filozofii w XIX wieku przez R. H. Lothego i rozpowszechnione dzięki pracom F. Nietzschego oraz przedstawicieli badeńskiej szkoły neokantyzmu(gł. W. Windelbanda, H. Rickerta), filozofii kultury - W. Diltheya, E. Springera, anglo-amerykańskiego neorealizmu (G. E. Moore`a, R. B. Perry`ego) i N. Hartmanna. (WEP, t. 29, s. 13).

Więcej…

   

Ciekawe miejsca - pomniki historii w Polsce

PolskaMają przypominać nam o przeszłości, są jednocześnie ważnymi atrakcjami turystycznymi. Pomniki historii, czyli zabytki o wyjątkowej wartości, dla wielu z nas mogą się okazać ciekawym celem wycieczki. Na które z nich warto zwrócić szczególną uwagę? Oto 10 obiektów związanych z polską historią, którym warto przyjrzeć się dokładniej.

Więcej…